55% BABY ALPAKA, 10% MERINO VILNA, 35% NY, 2200 m/ 100 g